Materská škola "Chrobáčik"

Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie

Aktuálne

OZNAM
Vážení rodičia, na začiatku školského roku pri vstupe do materskej školy je potrebné predložiť vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti v zmysle aktuálneho Školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, ktoré nájdete v časti Dokumenty.

Milí rodičia, ako bude prebiehať adaptačný proces Vášho dieťaťa:

Vstup do MŠ je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie dieťaťa od matky, rodičov, rodiny a adaptácia na nové  prostredie znamená pre dieťa vždy určitú psychickú záťaž. Deti na túto zmenu veľmi citlivo reagujú. Adaptácia dieťaťa, prispôsobovanie sa novým sociálnym podmienkam je zložitý proces tak pre dieťa, pre jeho rodiča, ako aj pre učiteľa.

Adaptačné obdobie – začína sa od prvého dňa dochádzky do MŠ. Každé dieťa ju zvláda individuálne. Reakcie detí na nové prostredie sú odlišné. Odporúča sa postupná adaptácia v MŠ. Deti prichádzajú do MŠ v prvých dňoch  na kratší čas, postupne sa ich pobyt predlžuje.

Najčastejšie pozorovateľné javy dieťaťa v neznámom prostredí sú:

 •           plač pri lúčení s rodičom
 •           plač pri zmenách v činnostiach (obliekanie na pobyt vonku, jedlo, ukladanie sa k odpočinku a pod.)
 •           plachosť, strach
 •           spoločenský ostych
 •            neodpovedanie, nereagovanie na otázky
 •            bránenie sa aktívnejšiemu kontaktu s dospelými aj deťmi
 •           schovávanie sa
 •            strnulé nehybné sedenie
 •            strkanie prstov do úst, nosa
 •           klopenie zraku ako reakcia na očný kontakt
 •            odmietanie jedla
 •           nezapájanie sa do činnosti
 •           odmietanie oddychu na lôžku
 •           agresívne prejavy – kričí, kope, hryzie, hádže sa o zem
 •           vyhľadávanie kontaktu s dospelou osobou, najčastejšie učiteľkou.

Tieto prejavy majú rôznu intenzitu a čas trvania, sú prirodzenými sprievodnými znakmi správania sa dieťaťa v neznámom prostredí. Postupne sa v procese adaptácie zmierňujú a postupne zanikajú.

Faktory sťažujúce adaptáciu:

 •            precitlivelosť rodiča pri lúčení sa s dieťaťom (stiesnenosť a úzkosť z odlúčenosti od dieťaťa sa   prenáša z  rodiča na dieťa)
 •            obavy matiek z odlúčenia
 •            nedostatočná pozornosť venovaná dieťaťu v rodine
 •            negatívne skúsenosti dieťaťa (napr. pobyt v nemocnici)
 •            nerešpektovanie odporúčaní učiteľa
 •            veľký počet detí v adaptačnom procese
 •            častá absencia dieťaťa                                                               
 •            ochorenie dieťaťa
 •            strach dieťaťa z odpočinku
 •            obavy dieťaťa z jedenia
 •            nezrelosť dieťaťa odpútať sa od matky, rodiny.

Ako môžu pomôcť rodičia:

 •           zosúladiť usporiadanie dňa v rodine s jeho usporiadaním v MŠ
 •           brat ohľad na telesnú záťaž
 •           ráno ubezpečiť dieťa, kto ho vyzdvihne z MŠ
 •           čas lúčenia ráno v šatni zbytočne nepredlžovať
 •           niekedy pomôže, ak si dieťa prinesie nejakú „drobnosť“, ktorá mu pripomína domov
 •           byt trpezlivý a dôsledný, nedať sa „zlomiť“ dieťaťom, ak práve dnes nemá chuť ísť do MŠ.

Adaptačné obdobie trvá tri až šesť mesiacov a neznamená len koniec kriku a plaču pri lúčení sa s rodičom.              

   TEŠÍME SA NA VÁS, KOLEKTÍV MŠ.

                                                                                              Mgr. Erika Vlkolinská

Čo potrebuje dieťa do MŠ:

 •  papučky (pevná obuv)
 •  pyžamo
 •  uterák- malý a s uškom na zavesenie
 •  posteľnú bielizeň, plachtu ( deti v najmladšej vekovej skupine plachtu pogumovanú- pri nehode počas spánku)
 •  náhradné oblečenie (tričko, tepláky, spodné prádlo,   ponožky)
 •  vhodné oblečenie na pobyt vonku
 •  prefotenú kartičku poistenca
 •  toaletný papier
 •  celý balík hygienických vreckoviek
 •  jeden balíček vlhčených utierok
 •  jedno tekuté mydlo
 •  zubnú pastu
 •  zubnú kefku
 •  úsmev na tváričke 

Všetko s označením iniciálok dieťaťa!!!!!!!!!

PRI PRÍCHODE DO MATERSKEJ ŠKOLY VAŠE DIEŤA URČITE POTREBUJE 

 • POVZBUDENIE, KĽUD A POHODU 
 • POROZPRÁVAJTE SA S NÍM V ŠATNI, CESTOU DO TRIEDY, AVŠAK PRI VSTUPE DO TRIEDY SA ROZLÚČTE A ZATVORTE ZA SEBOU DVERE.
 • URČITE ICH ZNOVA NEOTVÁRAJTE, AK ZAČNE DIEŤA PLAKAŤ, DÔVERUJTE NÁM, DIEŤA UTÍŠIME, ZAUJMEME, POVZBUDÍME.

 VAŠE DETI V MATERSKEJ ŠKOLE NEPOTREBUJÚ:

 • HRAČKY Z DOMU, KTORÉ ICH ZBYTOČNE ROZPTYĽUJÚ, ŽUVAČKY A TVRDÉ CUKRÍKY / Z DOVODU BEZPEČNOSTI/.
 • OBLEČENIE, KTORÉ JE DRAHÉ A MÔŽE SA POŠKODIŤ, PRÍPADNE ZAMAZAŤ, DIEŤA SA CHCE CÍTIŤ POHODLNE A SLOBODNE.

BYŤ ZAMAZANÝ  NIE JE  CHYBA!!!  

(TEPLÁKY SÚ POVOLENÉ)♥

Scroll Up