Materská škola "Chrobáčik"

Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie

OZNAM

Ak je niekto z rodičov predškolákov v hmotnej núdzi alebo rodičia nepoberali daňový bonus, môže požiadať o príspevok na obedy. Čestné vyhlásenie je potrebné si vytlačiť a vyplnené priniesť do MŠ do 30.07.2021. Informácie pre žiadateľov nájdete na stránke v časti dokumenty, čestné vyhlásenie taktiež.                                                                                                                   

   Mgr. Erika Vlkolinská,  riaditeľka MŠ

Scroll Up