Materská škola "Chrobáčik"

Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY

Poverená riaditeľka materskej školy Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie, Mgr. Erika Vlkolinská , týmto oznamuje rodičom, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na prevádzku materskej školy v mesiaci august, bude od 03.08.2020 prevádzka materskej školy zatvorená.

Podľa vyhlášky 306/2008 Z. z. § 2 č. 6 – sa preruší prevádzka materskej školy z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia, hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

Nástup detí do materskej školy bude opäť v novom školskom roku 2020/2021 od 02.09.2020.

Scroll Up