Materská škola "Chrobáčik"

Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie

Oznam stravné

VÁŽENÍ RODIČIA

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa nateraz mení spôsob výpočtu stravného a to nasledovne:
V mesiaci marec sa nebude uhrádzať strava za mesiac apríl, ale len za aktuálny mesiac MAREC- odrátavať sa bude predchádzajúci mesiac podľa reálne odchodených dní v MŠ.
Žiadame rodičov, aby zobrali na vedomie, že tým pádom sa strava bude uhrádzať aj v mesiaci jún.
Ak by mal niekto nejaké otázky k platbám, tak nech kontaktuje vedúcu školskej jedálne Mgr. Michaelu Novákovú na t.č.: 0948 925 166

Ďakujeme za pochopenie

Scroll Up