Denný poriadok

Čas činnosti:

6.00 – 9.00 hod: ranný filter, schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, vzdelávacie aktivity

9.00 – 9.20 hod. : zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, desiata)

9.20 – 11.30 hod. : vzdelávacie aktivity zamerané na všetky oblasti rozvoja, pobyt vonku- spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí, vychádzka.

11.30 – 12.00 hod.:činnosti zabezpečujúce životosprávu (obed , osobná hygiena), dentálna hygiena, príprava na odpočinok.

12.00 – 14.30 hod. : odpočinok – jeho dĺžka je závislá od veku a potrieb detí – od 30 min. po

2 hod.

14.30 – 15.00 hod. :  činnosti zabezpečujúce životosprávu( olovrant , osobná hygiena).

15.00 – 16.30 hod. : hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, rozchádzanie sa detí.