Stravné na školský rok 2022/2023

Stravné na školský rok 2020/2021 sa platí do 20. dňa v danom mesiaci na číslo účtu :

SK4909000000000522118305