Oznamy

Na základe rozhodnutia riaditeľky Mš sa preruší prevádzka v triedach Mravce, Včielky, Myšky a Sovičky od 26.01.2022 do 01.02.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti.

Riaditeľka MŠ Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia RÚVZ sa preruší prevádzka v triede Lienky a triede Motýle od 22.01.2022 do 01.02.2022 vrátane.


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 :

Riaditeľka materskej školy oznamuje všetkým zákonným zástupcom, že prevádzka
MŠ Májová 54, 053 04 Spišské Podhradie sa obnoví od 15.03.2021 pre všetky deti.
Povinnosťou rodičov je preukázať sa výsledkom o negatívnom teste a odovzdať
triednym učiteľkám Čestné vyhlásenie, ktoré je na našej stránke- NOVÉ. Zároveň
chcem požiadať všetkých zákonných zástupcov, aby dodržiavali všetky hygienické
opatrenia- dezinfikovanie rúk, prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom
FFP2 a aby informovali riaditeľku materskej školy o každej pozitivite na COVID-
19 v rodine. Ak budete zodpovední, tak bude materská škola v prevádzke
nepretržite, bez zatvorenia.

Ďakujem!
Mgr. Erika Vlkolinská
riaditeľka MŠ

______________________________________________________________________________________________________

V Materskej škole Májova 54 v Spišskom Podhradí je prerušená prevádzka z dôvodu Covid-19 od 3.marca 2021 do odvolania.

______________________________________________________________________________________________________

Riaditeľka materskej školy oznamuje všetkým rodičom, že od 08.02.2021 bude spustená prevádzka MŠ pre všetky deti. Podmienkou však je, že aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí byť otestovaný počas víkendu ( 06. a 07.02.2021) a samozrejme výsledok musí byť negatívny. Do MŠ bude povolený vstup len jednej osobe a to tej, ktorá bude pretestovaná. Nebudeme vyžadovať preukázanie sa testom, ale každý zákonný zástupca v pondelok ráno 08.02.2021 odovzdá triednej učiteľke Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ( nájdete v dokumentoch), v ktorom sa zaväzuje, že je negatívny. Každý zákonný zástupca si musí Čestné vyhlásenie vytlačiť a už vyplnené odovzdať ráno triednej učiteľke.

______________________________________________________________________________________________________

Riaditeľka MŠ oznamuje, že od stredy 27.01.2021 otvárame jednu triedu pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Prevádzka bude od 6:30 do 16:00 hod. v triede Lienok. O ďalšom priebehu Vás budeme včas informovať.

______________________________________________________________________________________________________

Riaditeľka materskej školy oznamuje všetkým rodičom, že vzhľadom na zavedený lockdown a veľmi vážnu situáciu so šírením pandémie sa prevádzka materskej školy naďalej prerušuje a to do odvolania. To znamená, že prevádzka MŠ od 11.01.2021 nebude. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Oznamujeme rodičom, že brány materskej školy sa opäť otvoria dňa 02.11.2020. Samozrejme všetko ešte závisí od celoplošného testovania, či budú môcť nastúpiť všetci zamestnanci do materskej školy. Pevne veríme, že aj vy budete zodpovední a pôjdete sa otestovať, aj keď my vás k tomu nútiť nemôžeme. V prípade, že na testovanie nepôjdete, tak pevne veríme, že s vami v karanténe ostane aj vaše dieťa, keďže aj my chceme byť chránené. Ďakujeme, že budete zodpovední!
Pri nástupe do MŠ odovzdáte triednej učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Máte ho v dokumentoch na stiahnutie.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku MŠ.

______________________________________________________________________________________________________