Deň Matiek 2021

Milé mamky, milé babky!
Mama je slovo kratučké, milé, láskavé. Je ospievané v poézii a navždy zachované v každom srdci. Mama- to je láska sama, trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, nehu a starostlivosť. Aj v tejto ťažkej dobe, ktorá je tu s nami už viac ako rok, sme sa rozhodli, že vás potešíme aspoň videom ku Dňu matiek. Pani učiteľky so svojimi deťmi nacvičili krátky program, ktorý vám aspoň takto touto cestou chceme priblížiť.
Všetkým mamkám prajeme pevné zdravie a veľa trpezlivosti.
Kolektív MŠ.