Branná vychádzka -Biskupska záhrada Myšky a sovicky