Olympiáda u Motýľov

Logická olympiáda pre najmenších

Deti z triedy Motýľov absolvovali 25.5.2022 Logickú olympiádu pre najmenších. Spoločne riešili úlohy na interaktívnej tabuli a riešenie si starostlivo zapisovali. Na koniec sme súťaž vyhodnotili. Najviac bodov v tejto súťaži získala Natálka Kukoľová. Všetci dostali za úspešné absolvovanie diplom a malú pozornosť.