Sovičky hľadali hmyz v tráve a zbierali lúčnu kytičku