Medzinárodný deň detí v našej materskej škole

Trieda Mravčeky

Trieda Myšky

Trieda Sovičky

Trieda Motýle