Zamestnanci

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI

Mgr. Erika Vlkolinská – riaditeľka MŠ

Eva Maturkaničová – učiteľka

Bc. Simona Vandrašková – učiteľka

Bc. Silvia Bartošová – učiteľka

Gabriela Blizmanová – učiteľka

Bc. Lenka Huttmanová – učiteľka

Mgr. Ivana Piatnicová – učiteľka

Bc. Lucia Maximová – učiteľka

Mgr. Dana Spišáková – učiteľka

Mgr. Patrícia Bartošová – učiteľka

Bc. Katarína Taratutová – učiteľka

Bc. Anna Tarajčáková – učiteľka

Mgr. Jana Kočišová – učiteľka

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI

Mgr. Michaela Nováková– vedúca školskej jedálne – MD

Mgr. Juliána Petreková – zástup za vedúcu školskej jedálne

Katarína Čupeľová – hlavná kuchárka

Ľubica Strelková – pomocná kuchárka

Etela Fábryová – pomocná kuchárka

Anna Slebodníková – pomocná kuchárka / upratovačka

Ľubomíra Piatnicová – upratovačka

Anna Uhrínová – upratovačka

Jana Bačová – upratovačka

Anna Slebodníková – upratovačka

Martin Vlkolinský – údržbar / školník